Turkish PM Association
Manuscript Upload

7th International Powder Metallurgy Conference

Proceedings and SCI-E Papers Procedure

There are two ways for the publication of English language papers:

1. Please upload the full length papers prepared from presented proceedings at the conference to Turkish PM web page online until August 28, 2014. After applying the strict peer review process, a special issue with 4 papers will be published from accepted papers in Practical Metallography (SCI-E) journal, another accepted papers could be published in the year in the same journal.

2. Author(s) from the conference which meets the criteria of International Journal of Materials Research (IJMR), can submit the full length paper to the journal. The submitted papers will be assigned with a special code which we get from the editorial office of IJMR. This ensures that all accepted conference papers will be printed in the same issue of IJMR. After submission, the papers will be refereed in the usual way of IJMR. Please apply to conference secretary to get the special code before the submission process.


7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı ve Sergisi

SCI-E Makale Süreci

1. Konferansta sunulan bildirilerden genişletilmiş tam metinli Türkçe makale hazırlayan yazarlar makalelerini Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisine online olarak başvuracaklardır. Konferansta sunulmuş bildirilerden yapılan bu başvuruda "TPM7-Ankara" açıklamasının yazılması gerekmektedir. Başvuru yapılan makaleler derginin standart hakem süreci ile değerlendirilecektir.

2. Konferansta sunulan ve İngilizce olarak hazırlanan tam metinli makaleler için iki farklı seçenek vardır. Birincisi "Practical Metallography" dergisi yayın kapsamına uygun olan makale sahipleri tam metinli makalelerini derneğimizin web sayfasından online olarak 28 Ağustos 2014 tarihine kadar yükleyeceklerdir. Makaleler tarafımızdan kontrol edilen hakem süreci ile değerlendirildikten sonra sonuçlar makale sahiplerine bildirilecektir. İkinci yol ise tam metinli makalenin International Journal of Materials Research (IJMR) dergisinin web sayfasına yazarlar tarafından yüklenmesidir. Konferansımızda sunulan makalelerden bu dergiye yapılacak başvurularda bize verilmiş olan özel kod kullanılacaktır. Başvuru yapmadan önce derneğimiz ile irtibata geçerek lütfen başvuru kodunu alınız.


Please select your manuscript. (only PDF)