Turkish PM Association

7th International Powder Metallurgy Conference

Proceedings and SCI-E Papers Procedure

1. Submission of the abstracts (March 21, 2014)

2. Announcement of the accepted abstracts (March 26, 2014)

3. Submission of two page brief technical articles by using given format to the conference secretary for publication in the conference proceedings book (April 27, 2014)

4. Invitation for submission of full length papers from the selected articles presented in the conference (August 21, 2014)

5. After applying the strict peer review process for English language papers, from accepted papers a special issue with 4 papers will be published in Practical Metallography (SCI-E) journal, another accepted papers could be published in the year in the same journal.

6. Author(s) of the Selected papers from the conference which meets the criteria of International Journal of Materials Research (IJMR),can submit the full length paper to the journal. The to be submitted papers will be assigned a special code which we get from the editorial office of IJMR. This ensures that all accepted conference papers are printed in the same issue of IJMR. After submittance, the papers will be refereed in the for IJMR usual way.

7. After applying the regular strict peer review process of the journal for Turkish language papers, accepted papers will be published in "Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi"7. Uluslararası Toz Metalurjisi Konferansı

Bildiri ve SCI-E Makale Süreci

1. Bildiri özeti başvurusu (21 Mart 2014)

2. Kabul edilen bildirilerin açıklanması (26 Mart 2014)

3. Konferans kitabında yayınlanmak üzere kabul edilen bildirilerin (Türkçe bildirilerde Başlık ve özetin ingilizcesi de yazılacaktır) verilen formata göre iki sayfa olarak kısa teknik makalenin gönderilmesi (27 Nisan 2014)

4. SCI-Expanded kapsamındaki dergilerde yayınlanması amacıyla konferansta sunulan bildirilerden seçilen makalelerden genişletilmiş tam metinli makalebaşvurusunun alınması (21 Ağustos 2014)

5. Dili İngilizce olan ve sıkı bir hakem süreci sonrasında kabul edilen makalelerden "Practical Metallography" dergisinde 4 makaleden oluşan özel bir sayıyayınlanacaktır, ve diğer yayına kabul edilenler makaleler yıl içerisinde aynı dergide yayınlanacaktır.

6. Seçilmiş tam metinli makaleler derginin hakem süreci uygulanarak kabul edildikten sonra Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi'nde yayınlanacaktır.