Türk Toz Metalurjisi Derneği
Dernek Başkanı

Mail: ipmc2017_chair@turkishpm.org